Mötesplats Samhällssäkerhet

Välkommen till Samhällssäkerhetsmässan 2017. Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare.

En allt mer osäker omvärld påverkar oss i vår vardag och ställer nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. Mötesplats Samhällssäkerhet är en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete med dessa frågor.

Två intensiva dagar med ett 40-tal seminarier med aktuella talare och intressanta diskussioner. För mer information och anmälan läs mer här.

Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras med fler ämnen, talare och tider löpande under hösten.

Välkommen att träffa Combitech i vår monter!