AWOS7 Grundkurs

AWOS7 är Combitechs senaste system för automatisk väderobservation. Systemet har fokus på flexibilitet, integration och distribution av väderinformation. Denna kurs ger dig alla verktyg du behöver för att kunna anpassa och använda systemet på bästa sätt.

För mer detaljerad information om kursen, se detaljerad kursbeskrivning för AWOS7 Grundkurs.
 
 

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till flygledare, meteorologiska observatörer och tekniker som arbetar med civil luftfart.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Kursansvarig

Magnus Johansson

Kursanmälan

För att din anmälan ska kunna behandlas så bra som möjligt ber vi dig fylla i nedanstående formulär. Du kan anmäla dig till ett schemalagt kurstillfälle eller lämna en intresseanmälan för att delta på kommande tillfälle.
Alla våra kurser kan även ges på begäran där vi kan genomföra kursen i våra eller era lokaler. Vid frågor och bokning, kontakta vår kursadministration, utbildning@combitech.se, telefon 020-65 65 23.

Avbokning

Vid avbokning 1-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senaste anmälan

Senaste datum för anmälan är 2 veckor innan kurstillfället.

Intresseanmälan

Personlig information

Adressinformation

Övriga uppgifter

Allmänna vilkor

Samtycke till att Combitech lagrar information

När du anmäler dig till en kurs i Combitechs kursutbud samtycker du till att Combitech hanterar de personuppgifter du anger i anmälningsformuläret. Combitech använder uppgifterna för att administrera kursen. Uppgifterna lagras och hanteras av berörda medarbetare på Combitech och av företaget godkända samarbetspartners för utbildningsrelaterade tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Combitech

Vilka uppgifter lagras?

Namn, e-mail, företag, adress, telefonnummer, fakturaadress och övriga uppgifter (till exempel om du anger en allergi). Sedan registreras vilken kurs och kurstillfälle du anmält dig till eller om du gjort en intresseanmälan.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används för att anmäla dig som kursdeltagare, skicka kursmaterial, fakturera kurskostnaden, planera kursupplägg och skapa deltagarlistor. Uppgifterna kan också användas för att tipsa dig om andra utbildningar.

Vad krävs för en anmälan?

Namn, e-mail, företag, adress och telefonnr måste anges för att anmälan ska gå igenom. Det är frivilligt att ange övriga uppgifter.

Du som registrerar dig på en kurs är skyldig att uppge korrekta uppgifter såsom de person-, adress- och övriga uppgifter som efterfrågas. Du är också ansvarig för att kontakta Combitech och meddela eventuella förändringar. Combitech är skyldig att genomföra ändringarna.

Samarbetspartners kan få till del av uppgifterna

Samarbetspartners, godkända av Combitech, kan få ta del av uppgifterna. Till exempel leverantörer och föreläsare som vi samarbetar med för att utföra en del av kurserna.

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga och få ta del av ett registerutdrag med de uppgifter Combitech lagrat om dig. Maila till Combitech Training Institute (utbildning@combitech.se) och ange att du önskar ett registerutdrag.

Combitech, senast uppdaterad juni 2013

Intresseanmälan

Personlig information

Adressinformation

Övriga uppgifter

Allmänna vilkor

Samtycke till att Combitech lagrar information

När du anmäler dig till en kurs i Combitechs kursutbud samtycker du till att Combitech hanterar de personuppgifter du anger i anmälningsformuläret. Combitech använder uppgifterna för att administrera kursen. Uppgifterna lagras och hanteras av berörda medarbetare på Combitech och av företaget godkända samarbetspartners för utbildningsrelaterade tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Combitech

Vilka uppgifter lagras?

Namn, e-mail, företag, adress, telefonnummer, fakturaadress och övriga uppgifter (till exempel om du anger en allergi). Sedan registreras vilken kurs och kurstillfälle du anmält dig till eller om du gjort en intresseanmälan.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används för att anmäla dig som kursdeltagare, skicka kursmaterial, fakturera kurskostnaden, planera kursupplägg och skapa deltagarlistor. Uppgifterna kan också användas för att tipsa dig om andra utbildningar.

Vad krävs för en anmälan?

Namn, e-mail, företag, adress och telefonnr måste anges för att anmälan ska gå igenom. Det är frivilligt att ange övriga uppgifter.

Du som registrerar dig på en kurs är skyldig att uppge korrekta uppgifter såsom de person-, adress- och övriga uppgifter som efterfrågas. Du är också ansvarig för att kontakta Combitech och meddela eventuella förändringar. Combitech är skyldig att genomföra ändringarna.

Samarbetspartners kan få till del av uppgifterna

Samarbetspartners, godkända av Combitech, kan få ta del av uppgifterna. Till exempel leverantörer och föreläsare som vi samarbetar med för att utföra en del av kurserna.

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga och få ta del av ett registerutdrag med de uppgifter Combitech lagrat om dig. Maila till Combitech Training Institute (utbildning@combitech.se) och ange att du önskar ett registerutdrag.

Combitech, senast uppdaterad juni 2013