Är du beredd på att utrymma?

I vintras höjdes Sveriges hotnivå till en fyra på en femgradig skala. Med en högre hotnivå följer också ett behov av mer kunskap och större förmåga att kunna rädda människors liv och hälsa om något allvarligt inträffar. Som till exempel vid en storskalig utrymning.

Kunskap om storskalig utrymning är viktigt både för organisationer och för privatpersoner. Alla behöver veta sin roll och sitt ansvar om vi behöver utrymma ett större område. Detta har visat sig väsentligt inte minst i samband med branden i Västmanland sommaren 2014. Förutom bränder så är de mest troliga orsakerna till att ett område måste utrymmas i Sverige utsläpp av farliga ämnen eller störningar i infrastrukturen. Men det kan också bero på naturkatastrofer, terrordåd eller krig.

En storskalig utrymning innebär att ett större geografiskt område, såsom en hel stad eller delar av en stad, behöver evakueras. Här finns alla sorters människor med unika behov, och många komplexa anläggningar som till exempel arenor, tågstationer och sjukhus. För att få det att fungera krävs därför en god ledning, samordning och kommunikation – vilket oftast uppnås genom planering och övning.

Det övergripande ansvaret vid en storskalig utrymning har räddningstjänst och polis. Men många andra blir också involverade; kommuner som hjälper till med tak över huvudet, sjukvården som omhändertar skador och militären som bistår med resurser. För att nämna några exempel. Även du som individ har ett särskilt ansvar att ta hand om dig själv. För att öka din förmåga är det bra om du funderar över:

  • Vart kan jag ta vägen om jag måste utrymma? Kanske du kan bo hos någon du känner eller har en sommarstuga dit du kan åka.
  • Har jag saker hemma så att jag klarar mig själv ett tag? Det är bra om du kan klara dig själv i 72 timmar så att samhällets resurser kan fokuseras på de som mest behöver det. Saker att ha hemma är då trangiakök, konservburkar, vattendunkar, en vevradio, uppladdade reservbatterier till mobiltelefonen, första hjälpen-kit, mediciner och filtar.
  • Kan jag hjälpa andra? Det finns många ideella hjälp- och försvarsorganisationer som du kan engagera dig i. Kontakta dem som intresserar dig så berättar de mer.

Vid en utrymning är det självklart att du som har sällskapsdjur tar med dig dem. Men för dig som är lantbrukare är det såklart svårare. Eftersom det inte är många hundra meter en ko självmant vill gå, så krävs oftast särskilda transporter. Diskutera därför gärna med din länsveterinär eller din kommun om hur just du ska göra.

Företag kan också förbereda sig på en utrymning genom att se över sina utrymningsplaner, utveckla alternativa sätt att kunna hålla igång sin kärnverksamhet och utbilda sin egen personal.

Vill du lära dig mer om storskalig utrymning? Lyssna då gärna på podden "Alla måste ut!" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där jag och andra experter på området medverkar, eller läs MSB:s nationella vägledning "Att planera och förbereda en storskalig utrymning".