Är vi redo för digitaliseringen?

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och skapar många möjligheter både för företag och för privatpersoner. Vi använder i allt större utsträckning digitala funktioner och kopplar upp allt fler smarta enheter mot internet, såsom hemlarm, babymonitorer och aktivitetsarmband.

Nu finns det dessutom lösningar som möjliggör att hemmets alla uppkopplade enheter kan kontrolleras genom att enbart prata med dem. Lösningar som Google Home och Amazons Alexa tillåter användaren att exempelvis tända lampor, få information om dagens trafikläge, börja spela favoritmusiken eller justera temperaturen i hemmet – allt med hjälp av röststyrning.

Digitaliseringen medför helt klart bekvämligheter och kan förenkla mycket i det dagliga livet. Men det är viktigt att inte förblindas av alla de möjligheter som digitaliseringen innebär, utan att också reflektera över de sårbarheter som de uppkopplade enheterna man använder kan medföra. En lösning som bygger på röststyrningsfunktion registrerar det som sägs i hemmet så då kan det till exempel vara en god idé att stänga av funktionen när privata samtal äger rum i hemmet eller om du arbetar hemifrån och tar emot telefonsamtal där känslig informations diskuteras.

Under en lång tid angrep cyberbrottslingar nästan uteslutande företag eller myndigheter – inte enskilda personer. Detta eftersom en privatpersons data ofta inte är intressant nog för att sälja vidare till en annan part, såvida det inte gäller bank- eller kreditkortsuppgifter. Men på senare tid har cyberbrottslingarna insett att en privatpersons data oftast är värdefull för den drabbade individen. Denne kan därför utpressas att betala ransomware, det vill säga en större lösensumma för att få tillbaka sin data.

I och med den ökade digitaliseringen av samhället har även en rad smidiga betalnings- och ID-lösningar uppkommit. De flesta har mobilt bank-ID på sin mobiltelefon, som bekant kan användas för att identifiera sig gentemot myndigheter, ta banklån, deklarera och handla på nätet. Denna tjänst förenklar givetvis många processer men leder även till att konsekvenserna av attackerna kan bli allvarligare och gör att mobiltelefonerna blir väldigt känsliga.

Den ökade digitaliseringen i samhället medför med andra ord både stora fördelar och öppnar upp för nya möjligheter, men det sker inte helt utan risker. Jag och mina kollegor Susan Bergman och Elina Ramsell diskuterar i senaste avsnittet av Combitech-podden om vi är redo för digitaliseringen och hur den påverkar samhället. Lyssna gärna på det!