Bättre lärdom från incidenter ökar din verksamhets resiliens

Hoppas att ni läst min kollega Johans inlägg om incidenthantering. Han avslutar med att skriva att det är viktigt att använda sig av inträffade händelser och incidentstatistik i det proaktiva arbetet med riskhantering. Även MSBs nya föreskrifter om incidentrapportering uttrycker att myndigheterna ska ha processer för att lära av inträffade incidenter och utförda åtgärder.

Att lära av inträffade incidenter är också, som Johan skriver, betydelsefullt för att uppnå kontinuitet i sin verksamhet. Att ha en effektiv kontinuitetsplanering omfattar såväl incidenthantering som riskhantering – processer som hanterar risker och incidenter i den normala verksamheten.

Ett strukturerat arbete med alla dessa tre processer innebär att både helheten och de olika delarna ständigt kan förbättras.