Cyber Security - framtidens överlevnadsstrategi

Antalet uppkopplade system och enheter ökar hela tiden – och de genererar oerhörda mängder information, som har ett stort värde för både företag och myndigheter. Informationen måste skyddas, vilket ger upphov till nya krav när det gäller framtidens cybersäkerhet.

Morgondagens vardagsliv kommer vara ännu mer mobilt än det redan är. Därmed måste vi bli ännu mer försiktiga, för att ingen obehörig ska lyckas ta kontroll över enheterna – och därmed våra liv. Här har varje enskild individ ett stort ansvar, tillsammans med de som utvecklar tekniken. På sikt kommer detta innebära en växande marknad för mobilanpassade säkerhetstjänster.

Alla företag kommer att förvandlas till mjukvaruföretag.

Digitaliseringen gör också att nästan alla företag kommer förvandlas till mjukvaruföretag, på ett eller annat sätt. Det pågår en förflyttning från att producera hårdvara till att erbjuda tjänster – och då uppstår nya säkerhetsbehov. Mer övervakning kommer ske via sensorer, machine learning, informationslogistik och visualisering. Och alla informationskedjor måste vara cybersäkra, för att ingen ska kunna ta kontroll över dina tillgångar.

Kryptering är ett av våra viktigaste tekniska hjälpmedel.

Kryptering är ett av våra viktigaste tekniska hjälpmedel för att skydda information. Det gör det möjligt att dölja information, validera riktighet och visa vem man är. Och som alltid måste utvecklingen på det specifika området följa omvärldens. En utmaning kommer bli att anpassa krypteringen till enheter med mindre beräkningskapacitet, minne och ström. En annan är hur kvanttekniken kommer påverka krypteringsmetoderna.

Sammantaget står både privatpersoner och företag inför stora och komplexa utmaningar – för att säkra sig själva, sina verksamheter och skapa ett tryggt samhälle. Och oavsett vilka tekniska framsteg som kommer göras på området, kommer något så pass analogt som utbildning – på alla nivåer i alla organisationer – vara det viktigaste steget mot att skapa säkra uppkopplade samhällen.

Vad tror du? Kontakta mig gärna på LinkedIn.

Pernilla Rönn, Affärsområdeschef Cyber Security/Informationssäkerhet.