Så undviker ditt företag IT-incidenter

Idag är IT ett naturligt inslag i våra vardagsliv – både på jobbet och privat. Men med ett ökat IT-beroende ökar också riskerna för störningar. Här är tre tips som gör ditt företag bättre på att hantera problemen:

  • 1. Analysera era risker

Risker, hot och sårbarheter ser olika ut för alla verksamheter. Börja därför med att identifiera vilka problem ni kan ställas inför. När det är gjort analyserar ni hur ofta de inträffar (sannolikheten) och vad de för med sig för konsekvenser. Resultatet? En bra grund för att fatta beslut om vilka åtgärder ni kan vidta för att ta bort, minska eller flytta undan de risker ni inte vill ha kvar.

  • 2. Kartlägg er viktigaste verksamhet

Allt ni gör är såklart värdefullt, men några saker är viktigare än andra. För att veta vad ni i första hand måste hålla igång om något går snett så behöver ni kartlägga er viktigaste verksamhet och vilka kritiska beroenden som den har. Resultatet? Ett underlag för att prioritera åtgärderna i den tidigare riskanalysen – så att dessa kopplas an till er leveransförmåga.

  • 3. Ta fram en kontinuitetsplan

En kontinuitetsplan hjälper er att undvika störningar i verksamheten, och att snabbt kunna återgå till normal verksamhet om en störning ändå inträffar. Därför är det tredje tipset att ni tar fram en kontinuitetsplan för både er verksamhet i stort, och för de IT-system som har identifierats som de allra viktigaste. Resultatet? En bättre förmåga att stå emot och klara av IT-incidenter.

N.b. After request this post is also to be found in English here: "How to avoid IT incidents in your company".