Circular Initiative 2020

Svenska företag kan göra mer för att förebygga avfall och ta bättre vara på det avfall som uppstår i olika led i industrin. Stena Recycling har tagit initiativ till Circular Initiative som är en samverkansarena. Combitech är en av partnerna. Den 21 oktober genomförs ett event.

Världen som vi känner den har förändrats de senaste månaderna och vi står alla inför många nya utmaningar. Samtidigt fylls dessa utmanande tider med möjligheter när det gäller att hitta nya, cirkulära och hållbara lösningar. Samarbete, innovation och teknisk utveckling är viktigare än någonsin.

Inom ramen för Circular Initiative samlas ledningen från företag och experter från akademin. De kommer att presentera innovativa projekt och nya lösningar för att skapa cirkulära materialflöden för en mer hållbar framtid. Denna inspirerande dag kommer också att innehålla en panelsession där konkreta handlingsplaner diskuteras tillsammans med representanter från Investor och Stena Recycling med flera. 

Vi återkommer kring om eventet genomförs "fysiskt" eller digitalt. Eventet är öppet för inbjudna gäster.

Läs mer om Circular Initiative.