Cyberförsvarsdagen 2017

Hur kan vi tillsammans bidra till ett motståndskraftigt och uthålligt samhälle som är rustat att stå emot cyberattacker?

Denna heldagskonferens vill med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och erfarenheter internationellt, främja dialog och nya samarbeten på området cybersäkerhet och cyberförsvar.

Pernilla Rönn, Affärsområdeschef på Combitech är moderator i en del av programmet under dagen:

Samarbetet människan och tekniken i cybersäkerheten
Hur balanserar man digitaliseringens fördelar mot dess nackdelar och faror? Vilka tekniska utmaningar finns med ny avancerad teknik och tjänster och hur kommer människan in i detta? Exempel på tjänster som fokuserar på människan och tar helhetsgrepp. Hur bygger vi upp kompetens och förtroende?
Inledning av Hannes Holm, FOI.
Paneldiskussion med bl.a. SRS, Advenica, m.fl.
Moderator Pernilla Rönn, Combitech.

Vi finns även representerade vid tillhörande företagsutställning under dagen.

Mer information om dagen och programmet i sin helhet.