Cyberförsvarsdagen 2018

SOFF, MSB och Försvarsmakten arrangerar tillsammans Cyberförsvarsdagen 2018. Med avstamp i den aktuella hotbilden fokuserar vi på lösningarna, aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA) och avslutar med en politisk debatt.

Den 14 februari samlas intresserade personer från myndigheter och företag kring temat Cybersäkerhet i nationens intresse.

Programmet genomsyras av aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Med avstamp i den aktuella hotbilden fokuserar vi på lösningarna, och avslutar Cyberförsvarsdagen 2018 med en politisk debatt som uppvärmning inför årets främsta cyberförsvarsmingel.

Combitechs Affärsområdesansvarige för Cyber Security, Pernilla Rönn, modererar delar av dagen.

Anmäl dig här.