Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech, pratar på Cyberförsvarsdagen.

Cyberförsvarsdagen 2020

Combitech medverkar vid den årliga Cyberförsvarsdagen - en mötesplats för dig som arbetar med management, policy, analys och som beslutsfattare inom cyberförsvarsområdet. Kom och träffa oss!

Cyberförsvarsdagen arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att lyfta fram framtida behov och utmaningar och belysa vikten av ett väl fungerande cyberförsvar för hela samhället.

Combitech har medarbetare på plats vid vår monter, vidare deltar Pernilla Rönn (chef för Cyber Security) i den avslutande paneldebatten på temat "Framåt - vad behöver göras framåt för att stärka Sveriges cyberförsvar?".

Program och information om anmälan hittar du på SOFF:s webbplats.