Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Combitech föreläser på ett seminarium för att öka kunskapen om behovet av cybersäkerhet. Målet är att öka kännedomen om cyberattacker och skydda företags teknologi och immateriell egendom.

På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Det kan handla om att tillskansa sig teknologi och immateriell egendom, men även att manipulera eller förstöra information i utpressningssyfte. Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet är stort. 

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Science Park Mjärdevi, Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. Under seminariet föreläser bland annat Säkerhetspolisen (SÄPO) och Combitech. Följande aspekter kommer beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska företag?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå? 

Combitech föreläser

Emil Nordström kommer att föreläsa på temat "Company Cyber Mining – hur värde extraheras från företag via cyberangrepp". Cyberangreppen ökar, men vilken information är det angriparna letar efter, hur agerar de och vilket typ av skydd är bäst? Rätt applicerad Threat Intelligence kan svara på den frågan och spara stora summor pengar genom effektiva cybersäkerhetsinvesteringar. 

Om seminariet

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Läs mer och anmäl dig på Teknikföretagens webbplats. Information finns även på Science Park Mjärdevis webbplats.