DevTribe Gathering 8

Temat denna DevTribe är Informations- och cybersäkerhet. Säkerhet är mer aktuellt än någonsin, inte minst givet de informationsläckor som skett under den senaste tidens demokratiska val.

Vilka erfarenheter har vi idag? Vilka är de vanligaste incidenterna ni ser i dag, hur skyddar vi oss bäst och vilka trender skymtar framåt? Hur hanterar vi säkerhet i hela produktlivscykeln, från kravhantering, balansera effektivitet och säkerhet under utveckling till att försvåra phishing och dataförlust i kundledet?

Jonas Wennerberg, säkerhetskonsult på Combitech har en av programpunkterna. Jonas håller blixttal samt openspace om hur man undviker och upptäcker sårbarheter.

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!