Frukostseminarie Digitaliserad hårdvarutveckling

Med metoden Model Based Definition & Virtual Development (MBD) samlas all information om en produkt i en 3Dmodell, informationen definieras en gång och alla har tillgång till den samtidigt. Detta medför reducerade kostnader och ledtider samt ger dig och kollegorna en snabb bild av hela utvecklingskedjan.

Model Based Definition effektiviserar utvecklingsarbetet genom att all data läggs i 3D-modellen. Det kan till exempel vara material, mått och toleranser men även tillverknings- och fastsättningsmetoder.

Målet är att få en helhetsbild över förloppet, från koncept till montering. Genom att paketera, hantera och distribuera informationen på detta sätt möjliggörs även underhåll, återvinning och vidareförädling.

Med MBD etableras produkten en gång och definitionen återanvänds i processer nedströms, exempelvis verktygskonstruktion, beredning, tillverkning, underhåll, mm. På detta sätt kan utvecklingsprojekt genomföras med reducerade kostnader och ledtider.

Talare

Mikael Molin – Metodutvecklare och teknikledare på Combitech inom MBD. Mikael har en bakgrund som projektledare, konstruktör och lärare inom bland annat fordons- och flygindustri där han jobbat med metodutveckling och införande av MBD.

Agenda

08.00-08.30 – Frukost

08.30-09.15 – Presentation

09.15- .... – Diskussion

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig.