Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen?

Hanterar din organisation information om t ex om människor, transporter, dricksvatten, elnät? Då kan ni vara berörda av den nya säkerhetsskyddslagen som börjar gälla 1 april i år. Vi hjälper er att reda ut begreppen och komma igång.

Den nya lagen ställer nya krav och omfattar såväl myndigheter och offentlig verksamhet som privata verksamheter som hanterar information och/eller verksamhet som är viktig för Sveriges säkerhet. Elbolag, luftfart, hamnar, transportbolag, livsmedelstjänster, kommuner och landsting kan alla vara berörda.

Våra säkerhetsspecialister på Combitech har arbetat många år med informationssäkerhet och krisberedskap, och guidar dig genom nyheterna - hur de påverkar organisationer och företag samt konkreta tips på hur du möter kravet på säkerhetsskyddsanalys.

Välkommen på frukostseminarium i Stockholm, (Combitechs kontor i Alvik) Onsdagen den 20:e februari.

 

AGENDA

07.45

 

Drop in-frukost.

Vi bjuder på frukost, kaffe och mingel

08.15

 

Vilka nyheter tillkommer i den nya säkerhetsskyddslagen?

Den nya lagstiftningen är bredare och ställer nya krav inom t.ex. tillgänglighet. Den omfattar också fler verksamheter. Här får du höra alla detaljer.

08.45

 

Hur påverkar den nya säkerhetsskyddslagen din organisationoch hur genomförs en säkerhetsskyddsanalys?

Vi ger en praktisk vägledning i säkerhetsskyddsanalysarbete. Vi går också igenom andra åtgärder och moment som krävs av din organisation.

09.30 

 

Frågor och diskussion

Vi diskuterar tillsammans utmaningar och funderingar inom området.

09.45

 

Avslut

 

 

COMBITECH SKAPAR LÖSNINGAR FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Med ca 1900 konsulter finns på mer än 35 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland, kan vi alltid jobba nära våra kunder. Vi erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar. Inom området samhällsskydd och beredskap har vi över 40 års erfarenhet av säkerhetsskydd och mer än 230 specialister. Det gör att vi är väl rustade att stötta våra kunder kring säkerhetsskyddlagstiftning, hela vägen från analys, planering och implementering till kontinuerligt arbete.