Vi ses väl på HotSpot?

HotSpot är Karlstads universitets årliga jobbmässa. Självklart är Combitech på plats för att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Kom och träffa oss i vår monter!

Den 14 februari genomförs HotSpot. Arbetsmarknadsdagen anordnas på uppdrag av Karlstads universitet och besöks av 5000 till 6000 studenter varje år. Välkommen att träffa Combitech i vår monter och få höra mer om vårt rekryteringsbehov framåt.

Jobba med oss på Combitech

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.

Som combitechare bidrar du i vår och kundernas strävan att driva utveckling och skapa nya värden. I gengäld erbjuder vi dig att få utvecklas i en företagskultur som sätter människan före tekniken.

Information om HotSpot

Mer information om HotSpot finns på deras webbplats.