Informationssäkerhetsdagen

I oktober sätter vi fokus på informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet i Gothia Science Park och på Högskolan i Skövde. Informationssäkerhetsdagen är den första i en rad aktiviteter som anordnas under oktober månad.

Combitech är en av arrangörerna av InformationsInformationssäkerhetsdagen, som är en heldag där du får lyssna på föredrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), forskare från Högskolan i Skövdes nystartade samverkansplattform "Privacy, Information and Cyber Security"(PICS), Västra Götalands Digitaliseringsråd samt företagen Combitech, ATEA och Actea, som bedriver sin verksamhet i eller runt Gothia Science Park.

Läs mer på Gothia Science Parks webbplats.