Grafik hämtad från Mötesplats Samhällssäkerhet.

Mötesplats Samhällssäkerhet

Combitech deltar i Mötesplats Samhällssäkerhet, som i år är helt digital. Vi kommer att dela med oss av tankar och kunskap inom de två temaområdena "Krisberedskap och samhällets motståndskraft" och "Samhället i gråzon och krig".

Vårt deltagande är under planering och vi återkommer under hösten med information om föreläsningar, workshopar och liknande.

Läs mer om mässan här.