Pernilla Rönn föreläser på ISACA Dagen 2020

Pernilla Rönn föreläser på ISACA Dagen 2020 som årligen arrangeras av ISACA Sweden Chapter. Temat i år är "Framtiden och Trusted Technology". Pernilla ska prata om den amerikanska cybersäkerhetsstandarden CMMC.

Pernillas föredrag startar klockan 9.15 och fokuserar på CMMC. Syftet med CMMC (Cyber Security Maturity Model Certification) är att säkra upp leverantörskedjan till det amerikanska försvaret. Det är Department of Defence som står bakom standarden, den innebär i korthet att vill man fortsätta vara en del av leverantörskedjan måste man genomgå certifiering av en oberoende tredje part.

CMMC baseras sig på ett antal befintliga standarder och är en mognadsmodell baserad på fem nivåer där den lägsta innebär en basnivå inom cybersäkerhet och nivå fem ett mycket högt skydd mot avancerade cyberattacker. Standarden kommer att införas under ett antal år framåt och det är varje upphandling som sätter krav på mognadsnivå hos leverantören. Allt handlar om att skydda information som kan vara känslig men som inte är klassificerad för det amerikanska försvaret. Kontrollerna måste appliceras överallt i en organisation där denna typ av information hanteras. Det gäller både traditionell IT-miljö men även OT-miljöer. Läs gärna mer

Om ISACA Dagen 2020 och SACA Sweden Chapter

ISACA Sweden Chapter är en oberoende intresseorganisation som hjälper verksamhets- och IT-ledare att maximera värdet och styra risker med fokus på information och teknologi. ISACA hjälper sina medlemmar och deras arbetsgivare att säkerställa tillit i och värde från informationssystem. ISACA Dagen arrangeras varje år under hösten och är öppen för de som anmält sig. Läs gärna mer på webbplatsen.