Rakeldagen 2019

Combitech medverkar på Rakeldagen som riktar sig till personer och verksamheter som arbetar med sambandsfrågor, säkerhet och kommunikation inom samhällsviktig verksamhet. Kom och träffa oss.

Teamat för året är "krisen kräver kunskap" där man tillsammans tittar på hur metodik, teknik, utbildning och övning behövs. Rakeldagen består av både föreläsningar och utställningar.