SAFER-event, Borderless research to save lives

Combitech deltar i ett arrangemang inom nätverket SAFER, där trafiksäkerhet är i centrum. Vi visar vår kompetens inom säkerhetskritiska system.

Seminariet syftar till att lyfta och diskutera trafiksäkerhet, vidare hur man kan förbättra trafiksäkerheten genom samverkan mellan samhälle, industri, akademi och forskningsorganisationer. Redan implementerade lösningar och framtida åtgärder för ökad trafiksäkerhet kommer att presenteras. Deltagarna kommer att kunna träffa ledande trafiksäkerhetsexperter inom SAFER:s nätverk (Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers). Eventet är öppet för inbjudna gäster.

Combitechs kunskap inom säkerhetskritiska system 

Våra konsulter är vana att arbeta utifrån de höga säkerhets- och verifieringskrav som ställs inom flyg- & försvarsindustrin, spetskompetenser som vi tar med oss till fordonsindustrin och flera andra branscher.

Läs mer om vårt erbjudande.