Cybersäkerhet i industriella system

Under denna föreläsning kommer Combitech och Indegy ge dig en bild av dagens och morgondagens hot mot industriella styrsystem. Du kommer även få ta del av Indegys lösningar och hur de kan lindra effekterna av hoten och bidra till ett strukturerat cybersäkerhetsarbete hos organisationer som är beroende av industriella styrsystem.

Idag är det inte bara våra IT-system som drabbas av cyberattacker utan även de industriella styrsystemen som är grunden för vår tillverkningsindustri och stora delar av den kritiska infrastrukturen. För att skydda de industriella styrsystemen krävs andra lösningar än de som är framtagna att skydda vanliga IT-system. Christoffer Brax från Combitech och John Asher från Indegy kommer att ge deltagarna en bild av hot och lösningar.

Combitech medverkar i flera evenemang i Gothia Science Park under oktober. Läs mer på Gothia Science Parks webbplats.