Systemvetardagen 2017

Arbetsmarknadsdag i Stockholm

Vare sig du är i början, mitten eller slutet av din utbildning så har du all anledning att besöka Systemvetardagen.

Under dagen får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter med företagsrepresentanter, till exempel Combitech. Ta tillfället i akt och presentera dig som en potentiell kandidat för rekrytering.

Välkommen att träffa Combitech i vår monter!

Mer information om Systemvetardagen.