Bild: Linköpings universitet

Tech Tuesday - Combitech berättar om WASP

Jesper Tordenlid berättar om den nationella stiftelsen WASP och arbetet för att vara konkurrenskraftig och ligga i framkant inom artificiell intelligens, autonoma system och programutveckling.

Combitech och Saab är aktiva i den nationella stiftelsen Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Det är ett initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och programutveckling. Ambitionen är att bidra till att Sverige får en internationell erkänd och ledande ställning inom de utpekade områdena men den är också betydelsefull för att samhället ska kunna dra nytta av tekniken.

Inom stiftelsen finns arenor där näringsliv och forskare samverkar för att testa teknik och resultat. Jesper Tordenlid från Combitech kommer på Tech Tuesday att prata om WASP och den arena som fokuserar på samhällssäkerhet (Public Safety) och WARA-PS. Jesper kommer dela erfarenheter från arbetet som handlar om att utveckla en forskningsplattform för ett autonomt räddningssystem till sjöss. Läs mer på, https://wasp-sweden.org/research/research-arenas/wara-ps-public-safety/

Läs mer på Science Park Mjärdevis webbplats. Där kommer tider och anmälningsinformation att presenteras.Föredraget är på engelska.

Bild: Linköpings universitet