Totalförsvarsdagen 2019 – Näringsliv och motståndskraft

Arbetet med att öka svensk förmåga inom det militära och civila försvaret pågår sedan ett antal år, men näringslivets roll, uppgifter och möjligheter inom ramen för totalförsvar är ännu i sin linda. Combitech arrangerar Totalförsvarsdagen.

Försvarsmakten, myndigheter, regioner, kommuner, andra samhällsviktiga verksamheter och näringslivet ska tillsammans bygga upp ett modernt Totalförsvar. Vi på Combitech har lång erfarenhet av att arbeta med både militärt och civilt försvar. Nu bjuder vi in till en heldag kring Totalförsvaret där vi sätter fokus på vad totalförsvarsplaneringen innebär för näringslivet nu – och framåt.

Totalförsvarsdagen är öppen för inbjudna gäster (kunder, intressenter och samverkanspartners). Vill du veta mer kontakta gärna Anders Wendel, se kontaktkort till höger.

Program

08.00   Kaffe och registrering.

08.30   Välkommen till Totalförsvarsdagen 2019 – Mikael Krusenberg, Divisionschef Security Solutions, Combitech

    Ambitionsnivå och krav i närtid – Dan Eliasson, Generaldirektör MSB

    Det lokala perspektivet – Johan Ahlström, Riskingenjör, Västerås stad och Wilhelm Klasson, Beredskapssamordnare på Westinghouse Electric Sweden AB ger oss det lokala perspektivet på hur man som kommun i samarbete med näringslivet kan totalförsvarsplanera i framkant.

    Det nationella perspektivet – I ett block kring det nationella perspektivet lyfter vi frågan ur större näringslivsperspektiv.

    Förväntningar, ansvar och näringslivets roll – Panelsamtal om förväntningar, ansvar och näringslivets roll med företrädare för några av pusselbitarna för utveckling av civilt försvar, nämligen: personalen, pengarna, planeringen, praktiken och politiken. Medverkar gör bland annat Christina Malm, Generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten, Åsa Sundberg, VD Teracom, samt försvarspolitiska företrädare.

11.30   Lunch och utställningar

13.00   Krigets karaktär – Vad ska näringslivet planera för och bidra med? Försvarsmakten beskriver - genom Inriktningsavdelningen på Ledningsstaben - krigets karaktär och vilka krav det ställer på näringslivet, när det gäller vad man bör planera för och bidra med.

    Summering och gemensam canvas för att visualisera målbild och vision för näringsliv och motståndskraft.

16.00   Avslut

Moderator under dagen är Annika Nordengren-Christensen, som är en erfaren debattör och moderator inom totalförsvarsfrågor samt konsult och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Combitech - din partner inom Totalförsvar

Vill du veta mer om Combitechs erbjudande och tjänster inom civilt och militärt försvar, läs mer här.