Totalförsvarsdagen – Näringsliv och motståndskraft

Funderar du på om och i så fall hur din verksamhet påverkas av totalförsvarets uppbyggnad? Arbetet med att öka svensk förmåga inom det militära och civila försvaret pågår sedan flera år men näringslivets roll och möjligheter är ännu i sin linda. Välkommen till en inspirerande heldag om totalförsvaret!

Försvarsmakten, myndigheter, regioner, kommuner, andra samhällsviktiga verksamheter och näringslivet ska tillsammans bygga upp ett modernt totalförsvar. Vi på Combitech har lång erfarenhet av att arbeta med både militärt och civilt försvar. Nu bjuder vi in till en heldag kring totalförsvaret där vi sätter fokus på vad totalförsvarsplaneringen innebär för näringslivet nu – och framåt.

Är du intresserad av att komma? Gör en intresseanmälan genom att skicka ett mail till totalforsvar(at)combitech.se där du anger namn, verksamheten du arbetar i och dina kontaktuppgifter.

Totalförsvarsdagen är öppen för inbjudna kunder, intressenter och samverkanspartners.

Program

08.00   Kaffe och registrering

 
08.30   Välkommen
Mikael Krusenberg, Combitech

 
    Ambitionsnivå och krav i närtid
Dan Eliasson, generaldirektör MSB

 
    Det lokala perspektivet
Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad, och Wilhelm Klasson, beredskapssamordnare Westinghouse Electric Sweden AB, ger oss det lokala perspektivet på hur man som kommun i samarbete med näringslivet kan totalförsvarsplanera i framkant

 
    Det nationella perspektivet – totalförsvarsplanering ur ett större näringslivsperspektiv

 
    Panelsamtal om personalen, planeringen, pengarna, praktiken och politiken
Medverkar gör bland annat Christina Malm (generaldirektör Rekryteringsmyndigheten), Åsa Sundberg (vd Teracom), Beatrice Ask (ordförande försvarsutskottet), Daniel Bäckström (ledamot FöU och FöBer) samt Johan Ahlström (Västerås stad)

 
11.30   Lunch och utställningar

 
13.00   Krigets karaktär – Vad ska näringslivet planera för och bidra med?
Lena Persson Herlitz, brigadgeneral, Försvarsmakten

 
    Näringslivet som mål - gråzonens krav
Säkerhetspolisen

 
    Panelsamtal med företag i beredskapsplaneringens frontlinje
Medverkar gör Anna Råhnängen (vd/flygplatschef Trollhättan Vännersborgs flygplats), Ulrika Dahlin (chef för risk och säkerhet ICA Sverige) och Göran Arkler (vice vd och branschchef Transportindustriförbundet)

 
    Summering och gemensam canvas för att visualisera målbild och vision för näringsliv och motståndskraft

 
16.00   Avslut

 

Moderator under dagen är Annika Nordgren-Christensen, som är en erfaren debattör och moderator inom totalförsvarsfrågor samt konsult och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Combitech - din partner inom Totalförsvar

Vill du veta mer om Combitechs erbjudande och tjänster inom civilt och militärt försvar, läs mer här.