Totalförsvarsdagen 2020

Nu fortsätter samtalet om näringslivets roll i totalförsvaret. Vi möts digitalt i ett webbinar där vi sätter fokus på vad totalförsvarsplaneringen innebär rent konkret för näringslivet – nu och framåt!

Vad sker i samhället vid kriser och krig och hur påverkas din verksamhet av totalförsvarets uppbyggnad? Arbetet med att öka svensk förmåga inom det militära och civila försvaret pågår men näringslivets roll, uppgifter och möjligheter är ännu i sin linda. Vi på Combitech vill, i likhet med Totalförsvarsdagen 2019, fortsätta lyfta frågeställningarna och bidra till samverkan. 

Vi uppdaterar med program och mer information i augusti.

Webinariet är öppet för inbjudna gäster. Intresseanmälan skickas till totalforsvar@combitech.se

Din totalförsvarspartner

Med 70-års erfarenhet av metod- och teknikutveckling, såväl militärt som civilt, stödjer Combitech aktörer inom samhällsviktig verksamhet. Tillsammans bygger vi ett modernt totalförsvar. Läs mer här på vår webbplats.