Combitech bidrar till donation av EMC-labb till Linköpings universitet, Campus Norrköping

Combitech har tillsammans med Norrköpings kommun förhandlat med Whirlpool om att donera ett avancerat EMC-labb till Linköpings universitet, Campus Norrköping. Donationen gagnar studenter och forskare, men innebär även lokala arbetstillfällen i framtiden.

Combitech anlitas sedan januari av Whirlpool för kompetensöverföring i samband med den pågående omlokaliseringen av tillverknings- och utvecklingsenheten i Norrköping till Italien, USA och Kina. Combitech har dessutom startat en kompetensinkubator där några tidigare anställda från Whirlpool ingår.

Nu har samarbetet skapat ytterligare fördelar för regionen, när ett så kallat EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)-labb hos Whirlpool med hjälp av Combitech har donerats till Linköpings universitet. Labbet är en så kallad ”semi anechoic chamber” (SAC) med tillhörande utrustning. Arbetet med att flytta labbet till Linköpings universitets lokaler kommer att kräva såväl byggarbetskraft som specialistkunskap. Combitech kommer att bidra med kompetens inom elektromagnetisk kompatibilitet, för att så snabbt som möjligt starta verksamhet knuten till labbet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

– Combitech har tillsammans med Norrköpings kommun arbetat under en ganska lång tid för att donationen ska bli verklighet och det känns fantastiskt att vi nu är i hamn. Nu får studenter och forskare på Linköpings universitet tillgång till ett av de större SAC-labben bland svenska universitet och högskolor, säger Christoffer Eek, affärsutvecklare på Combitech.

– Vi är väldigt tacksamma över labbet som kommer att användas för utbildning inom elektronikdesign. Labbet möjliggör laborationer i avancerad miljö och kommer att öka kvaliteten i undervisningen. Dessutom har projektet skapat goda relationer till Combitech som vi hoppas ska leda till ökad samverkan och gemensamma forskningsprojekt, säger Michael Hörnquist, professor och proprefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap på Linköpings universitet.

– Norrköpings kommun har från ett tidigt skede varit delaktig i diskussioner och förhandlingar för att detta ska bli verklighet. Projektet är en viktig signalbärare av hur kluster bestående av kommun, universitet och näringsliv kan ta tillvara på möjligheter i en utmanande situation och vända den till något positivt. Med hjälp av Combitech kan vi ta tillvara på lokal kompetens samtidigt som flytten av labbet blir en del av en nysatsning i regionen, säger Pontus Lindblom på Norrköpings kommun.