Combitech redovisar helårsrapport för 2015

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, presenterar idag sin årsrapport för 2015. Rapporten visar ökad försäljning, ökad vinst och förbättrad rörelsemarginal.

Combitechs försäljning ökade med 2 procent och uppgick till 1 684 MSEK. Den svenska verksamheten har haft en positiv utveckling under året med ökad vinst och förbättrad marginal. Den norska verksamheten har haft ett tufft år, eftersom de fallande oljepriserna har inneburit minskad efterfrågan på konsulttjänster. Åtgärder har nu vidtagits i det norska bolaget för att säkra den långsiktiga lönsamheten.

Antalet anställda minskade under året med 18 till 1 448 personer.

Under året skedde flera viktiga händelser:

  • Affärerna inom Cyber Security, där Combitech är ledande i Norden med 150 säkerhetsspecialister, utvecklas positivt och efterfrågan på säkerhetstjänster ökar inom industrin. Förvärvet av SecureCom tidigare i år har också resulterat i nya affärer inom säkra betalningstjänster. Combitech har också lanserat en ny tjänst inom nätverksövervakning, så kallad Managed Security Services (MSS), där vi erbjuder våra kunder övervakning och analystjänster i realtid, dygnet runt.
  • Combitech har fått flera uppdrag inom fokusområdet Internet of Things, bland annat en molnlösning för Lundaföretaget Serstech och deras handhållna instrument som identifierar exempelvis droger och andra kemikaliska ämnen. Ett annat exempel är ett projekt på uppdrag av Proyk AB för att digitalisera byggbranschen genom att ersätta traditionella pappersritningar med uppkopplade surfplattor.
  • Ett viktigt kliv utanför den nordiska marknaden togs i november, då Combitech tecknade en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete med det brasilianska teknikföretaget Akaer, inom Cyber Security och mjukvaruutveckling.
  • Combitech utsågs återigen som en av Sveriges Bästa Arbetsgivare av undersökningsföretaget Universum.
  • Hans Torin utsågs i november till ny vd för Combitech efter att ha fungerat som tillförordnad vd sedan april.
  • Sammantaget har det varit ett bra år för Combitech. Lönsamheten har förbättrats, framför allt tack vare en positiv utveckling i den svenska verksamheten. Det är ett resultat av ökad beläggning, men också minskade kostnader tack vare effektiviseringar i verksamheten. Vi ser därför med tillförsikt fram emot 2016, säger Combitechs vd Hans Torin.

NYCKELTAL

Orderläge

Orderingången nådde 1 666 MSEK, en ökning med 11 procentjämfört med föregående år. Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år. Orderingången varierar därmed mellan åren.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1 684 MSEK, en ökning jämfört med 2014 (1 649 MSEK). Ökningen beror främst på en positiv marknadsutveckling och därmed en ökad beläggning i den svenska verksamheten. Andelen försäljning till kunder utanför Saab-koncernen uppgick till 59 procent (60 procent). 

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 procent och uppgick till 103 MSEK (92 MSEK).  Rörelsemarginalen var 6,1 procent, vilket är en ökning jämfört med 2014 (5,6 procent).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 94 MSEK (76 MSEK) främst till följd av ett högre resultat.