Combitechs delårsrapport för januari-mars 2015

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin kvartalsrapport för jan-mars 2015. Orderingång, försäljning och marginal vänder uppåt under kvartalet.

Sammanfattning av händelser under första kvartalet 2015:

  • Försäljningen uppgick till 427 MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år.  Antalet medarbetare har ökat med 40 personer sedan samma period förra året och uppgår nu till 1460.
  • Nya ramavtal slöts bland annat med Svenska Spel och Energimyndigheten.
  • Combitech i Finland vann utmärkelsen ”Outstanding Security Business Approach" vid IBM Business Partner Awards. Företaget belönas för sina lösningar baserade på IBM:s produkter QRadar och I2.
  • En utökad marknadssatsning görs nu på företagets profilområden – Cyber Security, R&D Excellence and Internet of Things.

– Förra året var utmanande för oss, men tack vare vårt starka fokus på försäljning och ökad konkurrenskraft ser vi en positiv trend under första kvartalet, främst i den svenska verksamheten. Marknadssituationen i Norge, med fallande oljepriser som mattar efterfrågan på konsulttjänster, är fortsatt tuff, säger Hans Torin, som är tillförordnad vd på Combitech sedan 1 april, då förra vd:n Marie Bredberg gick vidare till en ny roll inom Saab-koncernen.

NYCKELTAL JANUARI - MARS 2015

Orderläge

Orderingången första kvartalet var 445 MSEK, en ökning från föregående års 392 MSEK. Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 427 MSEK, en liten ökning jämfört med samma period 2014. Andelen försäljning utanför Saabkoncernen var 62 procent.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 33 MSEK, jämfört med 25 MSEK samma period 2014. Rörelsemarginalen ökade till 7,7 procent, jämfört med 5,6 procent 2014.  Den ökade rörelsemarginalen beror främst på bättre beläggningsgrad jämfört med förra året.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 29 MSEK, vilket är en lägre nivå än första kvartalet 2014 (57 MSEK).