Klimatsmart resande i megastäder

Kan laddningsbara hybridbussar vara ett sätt att resa mer energieffektivt? Och går det att använda modern sensorsteknik för att optimera planeringen av laddningen? Det ska Combitech undersöka i projektet ”Smart City Concepts in Curitiba”.

Combitech är en av projektfinansiärerna i innovationsprojektet ”Smart City Concepts in Curitiba”. Syftet är att studera om det går att resa mer energieffektivt i megastäder men också ta reda på om det går att minska utsläppen av växthusgaser och partiklar samt reducera buller. Projektet, som drivs av Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ska resultera i en miljövänlig busslinje i Curitiba, Brasilien.

- Som en del i projektet ska laddningsbara hybridbussar användas, vilket innebär att flera laddningsstationer behöver placeras ut. Genom att använda information från bussarna, som till exempel deras position och räckvidd, kombinerat med information från stadens sensorer, som till exempel trafikrytm och trafikljusscheman, kan laddningen optimeras. Det kan leda till att färre laddningsstationer behöver byggas och även förkorta laddningsväntetiderna, berättar Björn Rudin, teknisk projektledare på Combitech.

Forskningsprojektet är treårigt. Andra projektfinansiärer är Försvars- och säkerhetskoncernen Saab, Volvo Bussar och VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet). Olika intressenter i Curitiba deltar också.