Kompetensutveckling genom racing

I år har Combitech för tredje året sponsrat teamet PWR Racing Team i STCC. För att aktivera sponsorskapet i hela organisationen och ge möjlighet till medarbetarna att inhämta ny kunskap, erbjöds Combitechs medarbetare chansen att agera gästingenjör hos teamet och hjälpa dem att utveckla nya tekniska lösningar

Syftet med konceptet, som går under namnet CombiTechnician, är att utbyta kompetens mellan teamet och Combitech, hitta nya konkreta lösningar som teamet kan använda och motivera medarbetarna till kompetensutveckling. Vi erbjöd alla medarbetare chans att agera racingingenjör på ett STCC-race och därmed kunna bidra med nya perspektiv och idéer samtidigt som konsulten lär sig från den högteknologiska racingvärlden och blir vassare i sitt dagliga arbete.

Vår första CombiTechnician

Mikael Molin, Design Engineer, valdes till att bli vår första CombiTechnician och fick börja med att göra studiebesök på racet på Solvalla i september. Därefter var det dags att pröva sina vingar och Mikael var därför med på finalracet på Knutstorp 25-26 september. Fokus under helgen var att agera dataingenjör och med all data som samlas in under en racehelg, kunna analysera och hitta nya lösningar på problem som teamet har.

BILD/Mikael

Se filmen där Mikael och teamchefen Daniel berättar om samarbetet.

FILM

Vad hände sen?

Mikaels idé som gjorde att han blev utvald var att han ville utveckla en databas för teamet så att de skulle få lättare att analysera och ta vara på all data som samlas in under racehelgerna. Sedan finalen har Mikael arbetat vidare med att förverkliga idén med databasen. Under hösten har Mikael därför ett tätt samarbete med teamets ingenjörer för att tillsammans skapa databasen. Det finns också tankar på att med hjälp av CAD-modeller förbättra teamets arbete.

Bild

Mikael (andre till höger) tillsammans med teamet under sitt studiebesök på Solvalla-racet.

Kombinationskraft i praktiken

- Kombinationskraft är vårt ledord och innebär att helheten och resultaten blir så mycket bättre om man kombinerar och utbyter kunskap från olika områden. Med CombiTechnician vill vi alltså visa på vilken kraft det finns i kombinationen racing och teknik. Att teamet och vår konsult kan nå bättre resultat i sina arbeten genom att tillsammans bolla idéer, hitta lösningar och komma med nya perspektiv från sina respektive områden, berättar Charlotte Haegermark, Communication Manager på Combitech.

Mer information om PWR racingteam

Läs mer om STCC