Bild: LFV

LFV och Combitech utvecklar teknik för ökad säkerhet på flygplatser

LFV och Combitech utvecklar innovativ teknik som ökar säkerheten på flygplatserna genom att radikalt minska risken att markfordon utan tillstånd befinner sig på landningsbanan, så kallade Runway Incursions (RWI).

– Tillsammans med industrin utvecklar LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. Framtagandet av teknik för att minska antalet runway incursions är ett bra exempel på hur LFV jobbar med flygsäkerhet, innovation, effektiva arbetssätt och kundfokus, säger Gunnar Olsson, Forskning och Innovation inom LFV.
Genom att samtliga fordon på flygplatsen automatiskt rapporterar sin position och identitet upp till tio gånger per sekund kan flygledningen via en bildskärm koordinera markrörelser för flygplan och fordon med stor precision, för att undvika risken för incidenter.

Forskningsinstitutet RISE Viktoria har i samarbete med bland andra LFV utvecklat DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System), ett demonstrationssystem som visats för ett stort antal intressenter.

– Systemet är byggt för att svara upp mot Transportstyrelsens krav och stärker dessutom säkerheten ytterligare, inte minst vid dålig sikt och i mörker, säger Jonas Didoff, projektledare på RISE Viktoria.

Systemet bygger på en idé från RISE Viktoria som genom sitt arbete inom fordonsautomation har stor erfarenhet av uppkopplade fordon. Nu tar Combitech och LFV utvecklingen vidare till en kommersiell produkt som testas på flygplatserna i Umeå och Örnsköldsvik med start under våren 2017.

– DRIWS är ett utmärkt exempel på digitalisering och tillämpning av IoT (Internet of Things) med en kostnadseffektiv mix av nyutvecklad maskin- och programvara i kombination med kommersiellt tillgänglig teknik för kommunikation och satellitnavigering, där kvalitetssäkring och integration med andra flygtrafikledningssystem har beaktats, säger Magnus Johansson, affärsområdeschef på Combitech. 

– Det här är ett exempel på väl fungerande samverkan mellan forskningsinstitut och industri, säger Gunnar Olsson. Projektet har utvecklats från idé till färdig produkt på drygt ett år.

Efter godkännande av Transportstyrelsen kommer systemet att göras tillgängligt för samtliga flygplatser. Enligt EU-krav ska lösningar för säkrare trafik på flygplatsen vara införda senast vid årsskiftet 2017/2018.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på 011-19 20 50 eller Combitechs informationschef på 013-18 41 43.

LFV och Combitech deltar på WATM Congress i Madrid 7-9 Mars, COOPANS stand 941 respektive Saab stand 305.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på, vilket uppmärksammas internationellt. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor. Läs mer på lfv.se.

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med cirka 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Läs mer på combitech.se.

RISE Viktoria är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut med syfte att stötta samhällets utveckling mot hållbar mobilitet. RISE Viktoria har sitt säte på Lindholmen i Göteborg och sysselsätter drygt 80 forskare inom området ICT (informations- och kommunikationsteknik) för fordon och transporter. I nära samarbete med industrin, den publika sektorn och akademin utför RISE Viktoria tillämpad forskning och utveckling inom fem olika applikationsområden: digitaliseringsstrategier , hållbara affärer, automatiserade transporter, elektrifiering samt comodala transporter.  RISE Viktoria är en del av RISE. Läs mer på viktoria.se och ri.se.