Premiär för Combitech-podden med fokus på ett tryggare samhälle

Lagom till den europeiska säkerhetsmånaden oktober lanserar Combitech en egen podd där områden som aktuella säkerhetsfrågor diskuteras utifrån tekniska, mänskliga och organisatoriska perspektiv. I podden medverkar både experter från företaget och inbjudna gäster. Första avsnittet handlar om social engineering och finns ute nu.

I Combitech-podden diskuterar en panel bestående av experter inom företaget, och ibland inbjudna gäster, hur den digitala utvecklingen påverkar samhället – både som individer och organisationer – och hur man bemöter den nya sortens cyberhot. Podden kommer även att ta upp aktuella områden som krishantering, något som är centralt inom både offentliga organisationer och i näringslivet.

Första avsnittet av Combitech-podden handlar om social engineering och hur man bygger en säkerhetsmedveten organisation. Från Combitech deltar Kristofer Karlström, expert på social engineering, Johan Thulin, cybersäkerhetsexpert, och Susan Bergman, krisledningsexpert. Dessutom delar Marcus Nohlberg, forskare vid Skövde högskola och Sveriges ledande forskare inom social engineering, med sig av sina tankar kring området. Combitech kommer under oktober lägga stort fokus på frågor kring säkerhetsmedvetenhet i allmänhet och social engineering i synnerhet genom en större kampanj.

I andra avsnittet, som ännu inte har publicerats, diskuterar Susan Bergman tillsammans med sina kollegor Tove Lundlycke och Jonas Raber, båda krisledningsexperter, väpnat våld i skolan. Experterna diskuterar hur denna sorts hot kan förebyggas och hur en situation, om den inträffar, bäst hanteras. För ytterligare perspektiv deltar Jesper Arkinger, säkerhetschef på Lidingö stad och Robert Drewsen vid Polisen.

Combitech-podden finns på flera plattformar:

Podbean | Acast | iTunes

Apple Podcaster: sök på Combitech