Försäkring mot cyberhoten

Kent Eric Lång, projektledare för det västsvenska ­fordonsnätverket Vehicle ICT Arena, skräder inte orden: – Fordonsindustrin står inför en fantastisk omvälvning de närmaste fem-tio åren. Det ­kommer att hända lika mycket under tio år som under de hundra föregående.

Det Kent Eric Lång syftar på är fyra parallella trender som tillsammans förändrar förutsättningarna för såväl fordonsindustri som leverantör och slutanvändarna av produkterna. För det första är vi på allvar på väg mot nya drivlinor i form av eldrift och bränsle­celler. Vi ser en automatisering som redan börjat, där fordonen i allt större utsträckning kommer att ta över vissa moment eller till och med hela framfarten av fordonet. Uppkopplingen av fordonen är den tredje mycket tydliga trenden och den är också en förutsättning för den fjärde, nämligen bildelning. 

– Det handlar på en större nivå om olika sorters mobilitetstjänster. Grunden är att du ska kunna ta dig från en plats till en annan. Det är ett resursslöseri att bilarna ska stå parkerade en hel dag i väntan på att du behöver den. Kapital binds upp i onödan och med uppkopplade fordon går det lättare att optimera användningen. Allt sammantaget innebär de här fyra trenderna att synen på hur bilen ska se ut och hur bilen ska användas kommer att förändras under de kommande åren.

Förlorat förtroende hos kunderna försenar utvecklingen

I grunden för trenderna ligger digitaliseringen. Därför spelar också Cyber Security en viktig roll för fordonsindustrins framtid. Ett förtroende hos kunderna för IT-systemen är grundläggande, annars försenas införandet väsentligt. Här riktar Kent Eric Lång kritik mot viljan inom fordonsindustrin att sätta på sig ledartröjan. 

– Det är som med alla försäkringar och hot. Alla är rädda att drabbas, men ingen vill sitta med Svarte Petter, dvs ta den investering som krävs för att skydda mot hoten. Det gör att vi hamnat i en situation där vi inte i grunden ser något hända förrän en olycka skett.

 Det som krävs för att komma ifrån den här situationen är nya samarbeten mellan aktörerna, enligt Kent Eric Lång. 

– Samarbeten behövs kring investeringar i såväl teknik som metoder och processer för att säkra systemen. Ingen enskild aktör vill ta kostnaderna för något som inte säljer bilar. Den här sortens IT-säkerhet som vi pratar om nu ska bara finnas där, den är inte ett säljargument. Med samarbeten kan vi skapa positiv publicitet kring de nya möjligheterna, som både förbättrar våra liv och potentiellt också miljön.  

Samtidigt är det ibland svårt att veta när säkerhetsinvesteringarna ligger på rätt nivå. Det går att fylla på med säkerhet till den grad att bilen till slut inte går att använda i praktiken. När det gäller IT-säkerheten finns dock en tydlig brytpunkt. 

– När du har för dålig säkerhet kommer hackers att jaga dig med ständiga intrångsförsök. Alla drabbas visserligen från och till, men när du har tillräcklig säkerhet kommer det inte att vara värt att lägga tid på att försöka knäcka systemen. Säkerheten handlar då inte bara om att sätta upp en brandvägg, utan om hela elarkitekturen från grunden och om hur uppkopplingen sker mot fordonen.

Försäkringspremie mot Cyber Security-hotet

Ett viktigt första steg, enligt Kent Eric Lång, är att enas om en gemensam terminologi. Något som må låta grundläggande, men är långt ifrån verklighet idag. Fordonstillverkare, leverantörer, andra branscher, hackers och Cyber Security-världen, alla har olika språk.

– Man skulle vinna mycket på att bara kunna beskriva hoten på samma sätt. Samtidigt finns det goda exempel att hämta inspiration ifrån. Ett mycket näraliggande exempel handlar om safety, med fokus på pålitlighet och fysisk trygghet. Där har aktörerna gått samman och idag finns en samsyn som underlättar samarbete och erfarenhetsutbyte. Varför då inte skapa motsvarande inom security? 

Samarbeten och klustersamverkan behövs både inom fordonsindustrin och med andra branscher. 

– Och varför inte samarbeta med hackers? Det finns många samarbetsvilliga, duktiga hackers. För många är det utmaningen i sig som lockar, de är helt enkelt tävlingsmänniskor. Vad jag menar är att det inte finns någon absolut sanning om vägen framåt. Däremot vet vi att fordonsbranschen kommer att förändras i grunden de närmaste åren och vi måste hitta formerna för att jobba gemensamt med IT-säkerheten. Det är vår försäkringspremie mot Cyber Security-hotet.