Mänskliga beteenden - en viktig del i säkerheten

Mänskliga beteenden är en viktig fråga för att öka säkerhetsmedvetenheten inom en verksamhet. Varför är det så och hur gör man sina medarbetare medvetna? Möt Dr. Jessica Barker som kommer att föreläsa på säkerhetskonferensen Paranoia i maj.

Dr. Jessica Barker är en av huvudtalarna på säkerhetskonferensen Paranoia i Oslo den 10-11 maj. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang som Watchcom, ett norskt bolag som Combitech är majoritetsägare i, genomförs för tionde året i rad. Jessica kommer att prata om Cyber Security och vikten av att hantera den ”mänskliga faktorn”.

Jessica är en brittisk Cyber Security-expert som driver konsultföretaget J L Barker Ltd. I sitt arbete ger hon råd till stora och små företag om vikten av mänskligt beteende i informationssäkerhetsarbetet. Jessica brukar också uttala sig i brittisk press som expert.

Inte ett IT-problem

Säkerhetsarbetet är inte en renodlad IT-fråga. Jessica förmedlar att det är oerhört viktigt att få med sig medarbetarna för att lyckas. Här är kommunikationen en nyckelfaktor.

- Generellt förstår människor i större utsträckning än tidigare att informationssäkerhet inte bara är ett IT-problem, vilket är positivt. Däremot saknas det fortfarande kunskap om att det är en verksamhetsfråga - att det handlar om att väcka medvetenheten och ändra beteenden. Attityden hos medarbetaren är fortfarande lite "det gäller inte mig”, menar Dr. Jessica Barker.

Under konferensen kommer Jessica att visa exempel på hur vi ofta gör misstag som går att utnyttja. Cyberattacker genomförs fortfarande med en blandning av tekniska medel och mänskliga aspekter. Falska e-postmeddelanden kan komma igenom och utnyttja mänskliga svagheter som girighet, nyfikenhet och psykologisk press för att utlösa svaret.

Jessica tror att cyberattackerna kommer att fortsätta spela på mänskliga svagheter.
- Förhoppningsvis kommer vi att se stora investeringar i teknik, som flyttar ansvar bort ifrån individen, i kombination med en ökad och allmän säkerhetskunskap. Jag vill ge konferensdeltagarna en djupare förståelse för hur man kan ändra beteenden hos medarbetarna och kommunicera tydligare, säger Dr. Jessica Barker.

Vill du veta mer om Paranoia och konferensen?

Här kan du läsa om Paranoia och hitta information om konferensen den 10-11 maj. Är du intresserad av att delta kan du kontakta Jonas Stewén på Combitech, se kontaktkort till höger om artikeln. Det finns fortfarande platser kvar!

Länkar

Läs artikeln i sin helhet (på norska).

Läs mer om Paranoia (på norska).

Läs mer om Combitechs Cyber Security-arbete.