Utvärdering kursvecka

Combitechs kursvecka är en lång tradition inom företaget och en del av vår kompetensutvecklingsmodell Combitech Grow.