Utvärdering
Combitech Start

Combitech start är en lång tradition inom företaget och ger alla våra nya medarbetare en möjlighet att nätverka med personer från andra kontor samt få en helhetsbild av Combitech.