Private networks (LTE)

Digitaliseringen inom industri och offentlig sektor gör att antalet uppkopplade och autonoma fordon, intelligenta och automatiserade processer ökar. Detta ställer nya krav på tillförlitlig radiokommunikation med hög kapacitet som hanterar mobilitet, positionering och dedicerad bandbredd enligt en gemensam standard. En lösning på detta är att använda sig av enskilda mobilsystem, så kallade Private Networks.

Kunderna ställer vanligtvis krav på att ha nätverk, servrar och övrig infrastruktur i egna lokaler och man vill ha full kontroll över konfiguration och servicegrad. För att använda sig av ett Private Network har man hittills varit tvungna att vända sig till tre olika aktörer – en telekomleverantör för hård- och mjukvara, en teleoperatör för frekvenser samt en partner för drift och underhåll av systemet. Genom samarbetet med Tre kan vi erbjuda en helhetslösning för Private Networks med allt ifrån frekvenser till hårdvara och drift. 

Tjänsten bygger i ett första skede på LTE (4G), men kommer även att kunna inkludera 5G när frekvenstilldelningen för den senare är genomförd.

Kontakta oss för ett första besök där vi kan diskutera era behov och vilka möjligheter som finns. Med detta som underlag utarbetar vi, tillsammans med våra partners, ett lösningsförslag som ni har möjlighet att ta ställning till.

Vill du veta mer? Mejla dina frågor till en expert här >>

Vårt erbjudande inom Private Networks (LTE):

  • Rörlighet (Handovers mellan AP)
  • Kvalitetssäkrad bandbredd (även genom luften)
  • Positionering med hög precision
  • Möjlighet till lokal kontroll av kvalitetssäkring (utan att behöva kontakta en global operatör)
  • All utrustning i egna lokaler (data ska ej lämna området)
  • Flexibel och rekonfigurerbar tack vara konstanta ändringar
  • Användning av mobiltelefon för Voice in premises
  • Standardiserad lösning för alla krav (ej försäljar-specifik)

 

Tillsammans pekar ovan krav på en privat RAN(3GPP baserad) lösning.

Läs mer om