Air traffic management

Combitechs stora kompetensbredd inom Air Traffic Management hjälper luftfartsmyndigheter, flygplatser och flygindustri att skapa förutsättningar för ökad effektivitet, tillgänglighet och säkerhet.

Combitech tillhandahåller teknisk och operativ spetskompetens inom ATM-området. Vårt erbjudande bygger på lång erfarenhet av kvalificerade produktutvecklingsuppdrag inom både civil och militär luftfart, i kombination med ledande kompetens inom cybersäkerhet och digital transformation. Vi är dessutom en oberoende aktör som kan samarbeta med alla leverantörer av produkter och system.

Våra tjänster inkluderar specialistkompetens inom exempelvis arkitektur, robust kommunikationsystemintegration, systemutveckling, flygsäkerhet,  cybersäkerhet, projektledning, SESAR och verksamhetsutveckling. Lägg därtill framtidsområden som autonoma system och system- och tjänsteleveranser till fjärrstyrda flygledningstorn.

Läs mer om