Autonomous Traffic Management

Att skapa långsiktigt hållbara transportsystem har betydelse för hela vår jord. Combitech erbjuder spetskompetens och lösningar som hjälper både nordiska och internationella kunder att driva utvecklingen framåt.

En utmaning som påverkar oss alla

Transportsektorn står inför stora utmaningar och förändringar. Behovet av högre effektivitet och lägre kostnader står mot samhällsnödvändiga krav på omställning till klimatsmarta transporter, minskad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet. För att nå framgång behövs helhetssyn och nya synsätt kring transportlösningar, där informationsdelning och automatisering mellan och inom de olika transportslagen skapar förutsättningar för hållbar och säker transport i samhället.

Partner för hållbara och säkra transportsystem

Combitech erbjuder starka innovations- och utvecklingsresurser inom flyg- och fordonsområdet i kombination med ledande kompetens inom Cyber Security och digitalisering, samt tillgång till högteknologi från Saab. Vi är involverade i flera banbrytande utvecklingsprojekt, inte minst inom autonoma system för vägtransporter och fjärrstyrda flygledningstorn för flygplatser. Till flygsektorn tillhandahåller vi en komplett kompetens- och tjänsteportfölj inom Air Traffic Management inklusive säkerhetsfrämjande systemlösningar för automatiserad väderobservation på flygplatser (AWOS), informationssystem för flygtrafikledning (IRIS) och övervakning/manövrering av inflygningshjälpmedel (RCMS).

Läs mer om