CASE: MASTER DATA MANAGEMENT

Bakgrund: Kund behöver hjälp att samla, strukturera och bibehålla Master Data för ett projekt med syfte att öka transporteffektivitet, kostnadskontroll och synlighet i eftermarknaden och utgående flöden.

Utmaningar: De övergripande utmaningarna var att hantera olika typer av datakällor och processer som utförts annorlunda i verkligheten.  Sättet att arbete med denna stora mängd av data var inte strukturerad och behövde konfigureras. Uppdraget inkluderade gränssnitt med ett brett spektrum av interna intressenter och förmåga att förstå en komplicerad systemarkitektur.

Lösning: Combitech närmade sig utmaningen med ett öppet tankesätt och kunde utveckla ett sätt att strukturera uppgifterna och underhålla dem på vägen. Microsoft Excel var det primära verktyget som användes, men konsulten arbetade också med Qlikview och andra interna system och verktyg.

Nyttofördelar: Som nämnts i bakgrunden var huvudsyftet att öka transporteffektiviteten, kostnadskontrollen och synligheten och för detta måste stamdata samlas in och struktureras. Kunden fick en fullständig bild av den aktuella situationen och full kontroll över alla utgåenden flöden. Uppgifterna användes också för att visualisera spridningen genom organisationen.