CASE: VERKSAMHETSANALYS RPA

Global kund som utformar och hanterar logistiklösningar inom fordonsindustrin

Bakgrund: Kunden ville ha konsulter för att utvärdera och kartlägga operationella  processer, säkerställa affärskrav och koordinera implementering av en möjlig RPA-lösning med önskad output. 

Utmaningar: Komplex IT-infrastruktur och brist på standardiserade arbetsätt och rutiner

Lösning: Ny processdesign med hänsyn till krav från verksamheten. Standardisering av data, rutiner och arbetsprocesser. Skapa automatiserade processer och koordinera tester i UiPath.

Nyttofördelar: 

  • Effektivare processer : Snabbare datahantering och bättre resursanvändning
  • Minskad arbetsbörda genom minimering av repetitiva uppgifter
  • Bättre datakvalitet genom minskade fel i inmatning av data