Combitech Rodon™

Vår programvara Rodon™ använder en modellbaserad teknologi för att effektivt och säkert kunna hantera tillförlitlighetsanalyser och andra felanalyser parallellt under utvecklingsfasen. Verktyget stöder dig och dina kollegor genom hela livscykeln, från preliminär design och arkitekturoptimering till test och diagnos. Unikt för Rodon är att det går att simulera ett händelseförlopp baklänges för att identifiera grundorsaken till ett problem. 

Rodon ger snabbt kontroll på produktens tillförlitlighet och kan tidigt identifiera hur fel i din produkt ska hanteras. Detta krävs vid utveckling av komplexa produkter där utvecklingstiden blir allt kortare samtidigt som kraven på tillförlitligt, säkerhet och diagnostik ökar.

Genom traditionellt producerad felsökningsinformation hittas vanligen bara upp till 40 % av felen i en produkt. Med Rodon kan den siffran öka avsevärt. Upp till 99 % av el- och mekanikrelaterade fel kan identifieras med hjälp av Rodon. Systemet används av högteknologiska företag som Airbus och Saab, men också av globala fordonstillverkare.

Se mer information om Rodon™