Product information solutions

Den nya generationens produktinformation är en strategisk tillgång som ökar kundnyttan och genererar nya intäkter.

Combitech kombinerar kompetens och produktinformationslösningar som speglar hela produktlivscykeln. Vi hjälper dig förverkliga din digitala informationsstrategi genom att knyta samman informationskällor, trimma informationsflödet, öka automationsgraden, effektivisera utbildning och optimera användarupplevelsen. Målet: Att skapa mervärden som kunder vill betala för.

Med hjälp av kraftfulla verktyg för exempelvis informationshantering (Combitech Uptime) och diagnostik (Rodon™) hjälper vi dig effektivisera informationsflödet och maximera nyttan av befintlig data. Genom tekniker som Augmented Reality och Virtual Reality skapar vi virtuella plattformar för underhåll och service på distans. Och tack vare uppkopplade produkter kan användardriven data analyseras och tas tillvara i vidareutvecklingen av eftermarknadsjänster.

Sist men inte minst: Nya lösningar för produktinformation ger ofta nya möjligheter i organisationen. Fråga oss gärna om verksamhetsutveckling.

Tjänsteområde/delar