Beräkning och simulering

Med avancerad analys och kompetens i framkant hjälper vi våra kunder optimera sina produkter och förkorta utvecklingstiden. Resultatet blir ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Combitechs beräkningsingenjörer har unik erfarenhet av beräkning och simulering i några av Nordens mest avancerade teknikprojekt. Flera av dem erbjuder spetskompetens inom strömning, säkerhet och optimering. Att bidra till rätt kvalitet, rätt prestanda, minskade produktkostnader, reducerad utvecklingstid och lägre utvecklingskostnader är prioriterat. Tillgång till egna beräkningsservrar bidrar till vår leveransförmåga.

Våra beräkningsingenjörer har flexibiliteten att jobba i både stora och små uppdrag. Vi kan sätta samman skräddarsydda team med kort varsel, och har resurser att skala upp teamet under projektets gång. Du har också möjlighet att få utvecklingsprojekt gjorda in-house, vid Combitechs utvecklingscenter i Sverige. Som komplement finns vårt utvecklingscenter i Indien som erbjuder extra ingenjörskapacitet vid behov. 

Tjänsteområde/delar

  • Hållfasthet och styvhet
  • Utmattning
  • Ljud och vibrationer
  • Islag och krocksäkerhet
  • Plåtformning
  • Flöde- och värmeanalyser
  • Stelkroppsanalyser
  • Strukturoptimering