Industrialisering

Genom att optimera produkten för industrialisering redan från start bidrar du till kostnadseffektiva tillverkningsprocesser och snabbare time-to-market. Combitech vägleder dig genom hela utvecklingsprojektet.

Centralt inom industrialisering är att utveckla robusta produkter med kostnadsoptimal konstruktion som tål förväntade processvariationer och motsvarar ställda krav. Vägen till robusta produkter går via ett integrerat arbetssätt där industrialisering vävs in som en naturlig del i produktutvecklingsprocessen.

Combitech erbjuder spetskompetens i alla delar av produktlivscykeln. Vi kan ta ett komplett utvecklingsansvar där kraven från industrialisering implementeras och balanseras mot övriga tekniska egenskaper och krav på produkten. Till grund för vårt erbjudande ligger mycket lång erfarenhet från försvars- och fordonsindustri som vi framgångsrikt överfört till flera andra delar av tillverkningsindustrin. Vi har också genomfört hela produktutvecklingsprojekt där vi agerat utvecklingsavdelning åt våra kunder. 

Combitech erbjuder även ett utvecklingscenter med samlad kompetens inom konstruktion, beräkning, el och mjukvara samt industrialisering. Där har vi kompetens och kapacitet för kompletta utvecklingsåtaganden.

Tjänsteområde/delar

  • DFA/DFM (Design For Assembly/Manufacturing)
  • Geometrisäkring
  • Balansering
  • Produktionsplanering
  • Formningsanalyser
  • Åtkomst- och ergonomisimulering
  • Verktyg- och fixturkonstruktion
  • Lean