ITSEF evalueringscenter

Combitech är licensierat enligt Common Criteria, den gällande internationella standarden för att utvärdera IT-säkerhet. Våra evalueringscenter finns i Växjö och Stockholm.

Combitech ITSEF (IT Security Evaluation Facility) har arbetat med evaluering av IT-säkerhet sedan 1995, med allt från stora nationella system för samhällsskydd och militärt försvar till IT-produkter för massproduktion och att verifiera IT-produkter för driftorganisationer.

Verksamheten är ackrediterad sedan 2007, då det blev möjligt att erhålla svensk licens för utvärdering av IT-säkerhet enligt Common Criteria (ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18405) samt ackreditering avseende ISO/IEC 17025. Ackrediteringen omfattar även egenutvecklade metoder för oberoende utvärdering av IT-säkerhet i produkter och system, RÖS/Tempest samt kryptoutvärderingar enligt larmstandarder EN 50136-1 och EN 50136-3.

Tjänsteområde/delar

  • Pre-Evaluering Common Criteria
  • Evaluering Common Criteria
  • Framtagning/Evaluering protection profiles
  • Hot-, risk- och sårbarhetsanalys
  • Säkerhetsmålsättning
  • Utbildning
  • Projektledningsstöd
  • Säkerhetsutvärdering
  • Kryptoutvärdering