Test av tabeller

Denna sida är ett test av tabeller

RUBRIK

På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott som länge tillhörde släkten Månesköld. Det utgjordes av flera sammanbyggda ektimrade hus och hade ett runt torn, uppfört av stora granitblock. Tornmurens enformighet mildrades av en glugg här och där med rundbåge och sandstenskolonnett.

 

 

RUBRIK

På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott som länge tillhörde släkten Månesköld. Det utgjordes av flera sammanbyggda ektimrade hus och hade ett runt torn, uppfört av stora granitblock. Tornmurens enformighet mildrades av en glugg här och där med rundbåge och sandstenskolonnett.

 

RUBRIK

På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott som länge tillhörde släkten Månesköld. Det utgjordes av flera sammanbyggda ektimrade hus och hade ett runt torn, uppfört av stora granitblock. Tornmurens enformighet mildrades av en glugg här och där med rundbåge och sandstenskolonnett.

 

RUBRIK

På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott som länge tillhörde släkten Månesköld. Det utgjordes av flera sammanbyggda ektimrade hus och hade ett runt torn, uppfört av stora granitblock. Tornmurens enformighet mildrades av en glugg här och där med rundbåge och sandstenskolonnett.

 

RUBRIK

På en holme i en av Smålands insjöar har legat ett slott som länge tillhörde släkten Månesköld. Det utgjordes av flera sammanbyggda ektimrade hus och hade ett runt torn, uppfört av stora granitblock. Tornmurens enformighet mildrades av en glugg här och där med rundbåge och sandstenskolonnett.