Hemliga uppgifter

Att arbeta med hemliga uppgifter innebär högt ställda krav och omfattande arbetsinsatser för berörda orga-nisationer. Säkerhetsskydd avser skyddsåtgärder med syfte att bland annat förebygga brott mot Sveriges säkerhet såsom spioneri, sabotage och terrorism.